Марка автомобилей.

MITSUBISHI, Diamante 1994 - 2005